Publicerat: 2019-08-30 10:24:32

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om CGit: Cgit minskar omsättning men vänder till mindre vinst i andra kvartalet

IT-konsulten Cgit redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget vänder samtidigt till en mindre vinst.

"Q2 2019 har varit en fortsättning på en bra start på året, alltså en trygg och stabil
leverans av våra tre intäktsben. Avtalsintäkterna fortsätter att växa och skapar ett
fundament för vår verksamhet", konstaterar vd Mattias Bergkvist.

Omsättningen uppgick till 18,9 miljoner kronor (19,7), en minskning med 4 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 0,3 miljoner kronor (-1,3), med en rörelsemarginal på 1,6 procent.

Resultatet före skatt var 0,2 miljoner kronor (-1,3).

Resultatet efter skatt blev 0,2 miljoner kronor (-1,3).

Resultat per aktie hamnade på 0,15 kronor (-0,80).

"Cgit utvecklas enligt plan även i Q2! Våra avtalsintäkter fortsätter att leverera enl budget.
Vår produkt/lösningsaffär överträffar budgeterade nivåer en aning och det känns som vårt
teknik- och produktval bär ordentligt och att marknaden har insett att vi har något annat
att erbjuda än klassiska infrastrukturella plattformar med en ordentlig portion av arv i sig
från svunnen tid", skriver vd Mattias Bergkvist.


Cgit, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 18,9 19,7 -4,1%
Rörelseresultat 0,3 -1,3
Rörelsemarginal 1,6%
Resultat före skatt 0,2 -1,3
Nettoresultat 0,2 -1,3
Resultat per aktie, kronor 0,15 -0,80

Läs mer om CGit