Publicerat: 2019-09-03 15:48:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om European Institute of Science AB: Euris siktar på att nå positivt kassaflöde under 2020

Diagnostikbolaget Euris finansiella målsättning är att bolaget under verksamhetsåret 2020 genom ökad försäljning av egna och externa produkter ska uppvisa ett självgenererade positivt kassaflöde och därefter en långsiktig årlig tillväxt. Det skriver bolaget i emissionsprospektet som publiceras på tisdagen.

Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 8,5 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till 250 000 kronor..Villkoren är 7:8, vilket innebär att åtta befintliga aktier ger rätt att teckna sju nya aktier till teckningskursen 50 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 4 september och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 5 september. Teckningstiden löper från 13 september till 27 september och handel med teckningsrätter sker den 13 september till 25 september.

Läs mer om European Institute of Science AB