Publicerat: 2019-09-05 07:00:01

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om European Institute of Science AB: Euris handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

Diagnostikbolaget Euris handlas idag den 5 september exklusive rätt till teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Villkoren är 7:8, vilket innebär att åtta befintliga aktier ger rätt att teckna sju nya aktier till teckningskursen 50 öre per aktie. Teckningstiden löper från 13 september till 27 september och handel med teckningsrätter sker den 13 september till 25 september. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 8,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer om European Institute of Science AB