Publicerat: 2020-06-18 16:32:20

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Redwood Pharma AB: SÄKRAR BRYGGFINANSIERING, GER UT OPTIONER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Redwood Pharma har belsutat att ta upp ett brygglån på sammanlagt 4,5 miljoner kronor från den danska fonden Formue Nord Markedsneutral. Samtidigt ger Redwood Pharma vederlagsfritt ut teckningsoptioner till sina aktieägare.

Det framgår av ett pressmeddelande där Redwood Pharma uppger att bolaget på detta sätt förstärker sin position och uthållighet i pågående diskussioner med framtida partners.

Vidare möjliggörs värdehöjande utvecklingsarbete inför en kommande fas 3-prövning, skriver bolaget.

"När vi nu närmar oss den slutliga analysen av topline-resultaten från vår kliniska prövning är ledningen fortsatt mycket nöjd med dessa och den potential som RP101 visar. Vi har nu tagit fram detaljerade planer för nästa steg i arbetet med att ta produkten genom fas 3. Vi fortsätter att vara i aktiva diskussioner med ett antal internationella läkemedelsföretag angående deltagande i nästa fas av utvecklingsprogrammet i syfte att realisera och maximera värdet på RP101", säger vd Martin Vidaeus.

Brygglånet förfaller till betalning den 31 oktober 2020. En uppläggningskostnad för lånet kommer att erläggas genom utgivande av 81.818 teckningsoptioner till Formue Nord. Vidare kommer lånet att löpa med en räntesats om 1 procent per månad kontant i samband med betalning av kapitalbeloppet.

För varje helt sextontal aktier erhåller Redwood Pharmas aktieägare en teckningsoption. Inlösenperioden för de utgivna optionerna infaller under perioden den 5 till 16 oktober 2020. Teckningskursen kommer att beräknas med 30 procents rabatt på aktiens genomsnittliga vägda avslutskurs under en föregående mätperiod om 15 handelsdagar, dock högst 14:65 kronor.

Vid full teckning av teckningsoptionerna kommer Redwood att tillföras upp till 14,9 miljoner kronor före transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,6 miljoner kronor.

Utspädningseffekten uppgår till cirka 6,4 procent av antalet aktier och röster i bolaget.          
        

Läs mer om Redwood Pharma AB