Publicerat: 2019-09-11 07:38:38

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Future Gaming Group International AB: Future Gaming tecknar stilleståndsavtal med obligationsinnehavarna

Bettingbolaget Future Gaming Group har tecknat ett så kallat "standstill letter" med en grupp av bolagets obligationsinnehavare. Detta som en del av de pågående förhandlingarna med anledning av bolagets överträdelse av obligationsvillkoren.

Det innebär i huvudsak att en grupp av obligationsinnehavare, vilka representerar drygt 60 procent av obligationslånebeloppet, åtar sig att under tre veckor från dagens datum inte accelerera återbetalning av obligationslånet och att inte realisera de säkerheter som är ställda enligt obligationsvillkoren.

Under standstill-perioden åtar sig bolaget att bland annat delge gruppen sådan information den kan komma att behöva för att utvärdera möjligheterna till en omstrukturering av obligationslånet.

Läs mer om Future Gaming Group International AB