Publicerat: 2019-09-26 16:06:59

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Redwood Pharma AB: Redwood Pharmas nyemission blev övertecknad

Forskningsbolaget Redwood Pharmas nyemission med företrädesrätt blev övertecknad.
Nyemissionen tecknades till 94 94 procent tecknades med stöd av teckningsrätter.
Därutöver har aktier motsvarande 6 procent tilldelats personer som tecknat utan stöd av teckningsrätter. Sammanlagt tecknades den del av nyemissionen som inte var garanterad till 591 procent. Det framgår av ett pressmedelande.

Bolaget tillförs 11,5 miljoner kronor före emissionskostnader på 0,3 miljoner kronor.

Redwood Pharma gör även en riktad nyemission om 428 620 aktier till samma teckningskurs för kvittning av de brygglån som lämnats av Wilhelm Risberg med 1,25 miljoner kronor och Fredrik Lundgren 1,75 miljoner kronor. Bolaget har därefter 14,70 miljoner aktier utestående.

"Det är glädjande att återigen få bekräftat stöd av våra aktieägare. Genom att lyssna på våra aktieägare och marknaden samt med hårt arbete i vårt RP101-projekt har vi successivt förstärkt bolaget. Att emissionen blev övertecknad till en sådan hög grad innebär att bolaget nu kan avstå från vidare utnyttjande av den tidigare erhållna kreditfaciliteten och att ledningen kan fokusera på våra operativa mål. Dessa mål består framförallt i att slutföra den kliniska prövningen fas ll av RP101 och att hitta nya projekt", säger Martin Vidaeus, vd för Redwood Pharma.

Läs mer om Redwood Pharma AB