Publicerat: 2019-11-11 08:15:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hybricon Bus System AB: Hybricon Bus ökar omsättning och minskar förlust

Elbusstillverkaren Hybricon Bus minskade förlusten och ökade omsättningen i det tredje kvartalet.

Omsättningen steg 260 procent till 3,6 miljoner kronor (1,0).

Rörelseresultatet före avskrivningar blev -0,7 miljoner kronor (-2,6). Rörelseresultatet blev -2,4 miljoner kronor (-4,3).

Resultatet före och efter skatt var -2,4 miljoner kronor (-4,4). Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,10).

Styrelseledamot Erik Albinsson har tagit över posten som ekonomichef och ersatt Dennis N
Jensen som lämnat bolaget. Vidare har vd:n Johan Suup tagit över IR-ansvaret efter Jensen.

"Även om det nyligen blev helt klart att Skellefteå-ordern om sex bussar går om intet så känner vi en gryende optimism inför framtiden. Vi märker ett allt större intresse för Hybricons serviceverksamhet, och i jakten på en större, och gärna utländsk, samarbetspartner så har vi
även där gjort klara framsteg", skriver vd Johan Suup i en kommentar.

Hybricon Bus-chefen skriver vidare att bolaget idag har servicedelen som ett av sina fokusområden. Företaget förhandlar också om att bli återförsäljare i regionen.

"Något som vi också tidigare kommunicerat är satsningen från vår sida att knyta till oss en större aktör för att bli återförsäljare på den svenska/nordiska marknaden för eldrivna fordon. Hybricon för konkreta samtal med större utländska aktörer om ett eventuellt framtida samarbete. Ingenting är klart, men vi ser det som ett stort steg framåt att bolaget fortsätter att knyta kontakter på den växande marknaden", uppger Suup.

Hybricon Bus-chefen uppger i slutet att han är övertygad om att företaget är på rätt väg.


Hybricon Bus, Mkr Q3-2019 Q3-2018 Förändring
Nettoomsättning 3,6 1,0 260,0%
Rörelseresultat -2,4 -4,3
Resultat före skatt -2,4 -4,4
Nettoresultat -2,4 -4,4
Resultat per aktie, kronor -0,02 -0,10

Läs mer om Hybricon Bus System AB