Publicerat: 2019-11-22 08:53:44

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Zenergy AB: Zenergy ökar rörelseresultatet under tredje kvartalet

Modulbostadsbolaget Zenergy redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en vändning till vinst.

Omsättningen sjönk till 1,2 miljoner kronor (11,8). De totala intäkterna landade på 12,7 miljoner kronor (14,3).

Rörelseresultatet blev 4,7 miljoner kronor (-9,7).

Resultatet före och efter skatt var 4,3 miljoner kronor (-9,9).

Resultat per aktie hamnade på 0,02 kronor (-0,19).

Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen för tredje kvartalet uppgick till -16,9 miljoner kronor (-2,9).

Likvida medel i koncernen uppgick till 27,3 miljoner kronor (4,2) vid tredje kvartalets slut.

"Det tredje kvartalet, som inleddes med att Zenergys rekonstruktion avslutades, präglades av
omorganisering, städning och ett finansiellt genombrott med ett positivt Q3-koncernresultat som
vidare underströks av flera nya order och strategiskt viktiga samarbeten efter periodens slut", säger vd Johan Olofsson i en kommentar.


Zenergy, Mkr Q3-2019 Q3-2018
Nettoomsättning 1,2 11,8
Rörelseresultat 4,7 -9,7
Rörelsemarginal 391,7%
Resultat före skatt 4,3 -9,9
Nettoresultat 4,3 -9,9
Resultat per aktie, kronor 0,02 -0,19

Läs mer om Zenergy AB