Publicerat: 2019-11-25 07:01:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ESEN eSports AB: Esen Esports handlas idag exklusive uniträtt i nyemission

Esportbolaget Esen Esports handlas idag den 25 november exklusive uniträtt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. En aktie ger en uniträtt. En uniträtt berättigar till teckning av en unit till teckningskursen 42 öre per unit. En unit består av en ny aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Det innebär att emissionsvillkoren motsvarar 1:1 med teckningskursen 42 öre per aktie. Teckningstiden löper från 28 november till 12 december och handel med uniträtter sker den 28 november till 10 december.

Läs mer om ESEN eSports AB