Publicerat: 2019-12-23 16:33:39

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MobiPlus AB: Mobiplus tänker genomföra nyemission

Teknikplattformsbolaget Mobiplus kommer att genomföra en emission i syfte att stärka den finansiella ställningen och investera i programvaruutveckling. Mer information kommer att meddelas i samband med att en kallelse till extra stämma skickas ut.

Mobiplus kommer även att föreslå att det sker kvittningar mot fordringar.

Styrelsesammansättningen kommer även att utvärderas och eventuellt kompletteras den med nya ledamöter.

Läs mer om MobiPlus AB