Publicerat: 2020-08-25 12:02:40

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Provide IT Sweden AB: FÖRESLÅR UTDELNING 1:20 KR/AKTIE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Provide IT föreslår en utdelning om 1:20 kronor per aktie för det gångna brutna räkenskapsåret som avslutades i mars 2020.

Det framgår av kallelsen till årsstämman som hålls den 29 september.

I bokslutsrapporten för det ovan nämnda räkenskapsåret, som publicerades 28 maj, stod det att styrelsen skulle föreslår en utdelning motsvarande vinsten efter skatt, som uppgick till cirka 1,16 miljoner kronor.

Vidare framgår det av kallelsen att Provide IT per 25 augusti 2020 hade likvida medel överstigande 13 miljoner kronor som byggts upp genom vinster och emissioner.

"Bolagets likvida medel har växt sig mycket större än nödvändigt med hänsyn till bolagets nuvarande verksamhet och förvärvsplaner, och är enligt styrelsens bedömning på för höga nivåer för en produktionsbyrå i bolagets storlek. Dessutom beräknar bolaget fortsätta generera ökande vinster under överskådlig tid", heter det.          
        

Läs mer om Provide IT Sweden AB