Publicerat: 2020-02-20 16:46:28

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amnode AB: Amnode får en allvarlig erinran och åker på en årsavgift i vite

Industribolaget Amnode har av disciplinnämnden på Spotlight Stock Market tilldelats en allvarlig erinran som också innebär ett vite motsvarande en årsavgift.

Bakgrunden är att Amnodes styrelse den 7 februari 2019 gav styrelseordförande i uppdrag att sondera möjligheten att genomföra en kapitalanskaffning. Det var dock först när styrelsen formellt fattade beslut om att genomföra emissionen den 25 februari som ett pressmeddelande gick ut från bolaget.

"Disciplinnämnden gör bedömningen att insiderinformation i aktuellt avseende uppstod redan den 7 februari 2019, när bolagets styrelse fattade ett förberedande beslut om möjlig kapitalanskaffning i form av en emission samt uppdrog åt bolagets styrelseordförande att sondera hur detta närmare skulle genomföras. Detta beslut är uppenbart ett sådant "mellanliggande steg" som avses i artikel 7.2 i MAR", skriver Spotlight bland annat i sitt beslut.

Bolaget ska därmed ha brutit mot artikel 17 i MAR och noteringsavtalet.

"Enligt disciplinnämnden kan bolaget inte undgå en disciplinpåföljd för den aktuella överträdelsen. Med hänsyn till omständigheterna finner disciplinnämnden att påföljden kan stanna vid en allvarlig erinran i kombination med ett vite motsvarande en årsavgift."

Läs mer om Amnode AB