Publicerat: 2020-02-21 08:50:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amhult 2 AB: Amhult 2 ökar förvaltningsresultatet med 63 procent i fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget Amhult 2 redovisar ökade hyresintäkter och förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal året innan.

Hyresintäkterna steg till 11,5 miljoner kronor (8,0), en ökning med 43,8 procent mot föregående år. De totala intäkterna var 12,6 miljoner kronor (8,8), en uppgång på 43,2 procent.

Resultatet före värdeförändringar på fastigheter, förvaltningsresultatet, steg till 5,7 miljoner kronor (3,5), en ökning med 62,9 procent mot föregående år.

Värdeförändringar på fastigheter var 4,5 miljoner kronor (41,1).

Resultatet efter skatt blev 8,2 miljoner kronor (35,4), en minskning med 76,8 procent mot föregående år.

Amhult 2 föreslår inget utdelning, i likhet med föregående år.

Substansvärdet steg till 85,23 kronor per aktie (82,26) vid årsskiftet. Det långsiktiga substansvärdet, mätt som EPRA NAV, steg till 95,83 kronor per aktie (92,22) vid årsskiftet.

- 2019 är ett år som har krävt mycket arbete och vi kan redovisa fyra kvartal som inneburit fortsatt tillväxt. Resultatet om 20,2 miljoner kronor är ett gott kvitto på att Amhult 2:s verksamhet fungerar bra. Det jag särskilt vill lyfta fram liksom föregående år är det faktum att resultat före värdeförändringar fastigheter har ökat till 21,3 miljoner kronor (16,5). Det känns oerhört tillfredsställande att skapa resultat, dels från förvaltningen, dels från vår projektverksamhet. Substansvärdet ökade därmed till 85,23 kronor per aktie, kommenterar vd Maria Nord Loft i bokslutskommunikén.


Amhult 2, Mkr Q4-2019 Q4-2018 Förändring
Hyresintäkter 11,5 8,0 43,8%
Förvaltningsresultat 5,7 3,5 62,9%
Nettoresultat 8,2 35,4 -76,8%
Substansvärde per aktie, kronor 85,23 82,26 3,6%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 95,83 92,22 3,9%
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Amhult 2 AB