Publicerat: 2020-02-24 13:43:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hybricon Bus System AB: Hybricon Bus kallar till extra stämma den 27 mars för att besluta om emissionsbemyndigande

Aktieägarna i elbusstillverkaren Hybricon Bus kallas till extra bolagsstämma den 27 mars i Umeå.

Stämman föreslås godkänna förändringar i bolagsordningen, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 153 miljoner och högst 612 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner.

Läs mer om Hybricon Bus System AB