Publicerat: 2020-02-25 08:37:02

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SealWacs AB: Sealwacs redovisar som väntat små förändringar av resultatet

Sensortillverkaren Sealwacs redovisar som väntat små förändringar av sitt resultat.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -0,3 miljoner kronor (-0,7). Resultat per aktie hamnade på -0,05 kronor (-0,12). Sealwacs föreslår 0 kronor i utdelning (0).

Sealwacs kommer i en inledningsfas att sälja sin sensor direkt till ett fåtal plastpåstillverkare, i syfte att få viktig feedback på produkten.

Den globala marknaden för tillverkning av plastpåsar på rulle är gigantisk.

"Enligt bolagets bedömning är det inte realistiskt att bygga en marknadsorganisation för direktbearbetning av alla dessa tusentals aktörer i producentledet. Den valda strategin, att sälja till "OEM-tillverkarna", kommer att kräva betydligt lägre ekonomiskt risktagande från SealWacs sida", skriver bolaget.

Sealwacs lämnar ingen prognos.Sealwacs, Mkr Q4-2019 Q4-2018
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -0,3 -0,7
Resultat före skatt -0,3 -0,7
Nettoresultat -0,3 -0,7
Resultat per aktie, kronor -0,05 -0,12
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om SealWacs AB