Publicerat: 2020-02-28 09:35:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Transferator redovisar små förändringar av rörelseresultatet

Riskkapitalbolaget Transferator redovisar små förändringar av sitt resultat på omsättnings- och rörelseresultatnivå.

Omsättningen steg 1,5 procent till 13,7 miljoner kronor (13,5).

Ebitda-resultat blev 2,7 miljoner kronor (2,2), med en ebitda-marginal på 19,7 procent (16,3).

Rörelseresultatet blev 1,4 miljoner kronor (1,4), med en rörelsemarginal på 10,2 procent (10,4).

Resultatet före skatt var -0,2 miljoner kronor (2,7). Resultatet efter skatt blev -0,5 miljoner kronor (2,5). Transferator föreslår 0 kronor i utdelning (0).

Substansvärdet uppgick till 86,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,90 kronor per aktie.Transferator, Mkr Q4-2019 Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 13,7 13,5 1,5%
EBITDA 2,7 2,2 22,7%
EBITDA-marginal 19,7% 16,3%
Rörelseresultat 1,4 1,4 0,0%
Rörelsemarginal 10,2% 10,4%
Resultat före skatt -0,2 2,7
Nettoresultat -0,5 2,5
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Transferator AB