Publicerat: 2020-02-28 15:06:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amnode AB: Amnode tappar intäkter och ökar förlusten i fjärde kvartalet

Industribolaget Amnode redovisar minskande lägre intäkter och ökad förlust i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal året innan.

Nettoomsättningen sjönk 31,3 procent till 14,7 miljoner kronor (21,4).

Ebitda-resultat blev -5,8 miljoner kronor (-0,3).

Rörelseresultatet blev -6,7 miljoner kronor (-1,5).

Resultatet före skatt var -7,1 miljoner kronor (-1,9).

Resultatet efter skatt blev -7,0 miljoner kronor (-1,9). Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,01).

Amnode föreslår ingen utdelning för 2019, i likhet med föregående år.

Amnode aviserade den 24 februari att nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna tecknades till 178 procent och därmed blev övertecknad. Bolaget tillförs 9,0 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader på 2,0 miljoner kronor, varav 0,75 miljoner kronor är kostnader för emissionsgarantin. Emissionen fulltecknades utan hjälp av garanternas medverkan.

- Sammanfattningsvis innebär det att effekterna av utfallet 2019 och ovanstående externa faktorer gör att läget är fortsatt mycket svårbedömt varför ledningen konstant söker lösningar för en mer lönsam koncern både i det korta och långa perspektivet, säger Sam Olofqvist, vd och koncernchef i Amnode.


Amnode, Mkr Q4-2019 Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 14,7 21,4 -31,3%
EBITDA -5,8 -0,3
Rörelseresultat -6,7 -1,5
Resultat före skatt -7,1 -1,9
Nettoresultat -7,0 -1,9
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,01
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Amnode AB