Publicerat: 2020-03-17 11:42:24

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om CGit: Cgit ser begränsad effekt av coronaviruset än så länge

IT-konsulten Cgit utesluter inte risk för framtida störningar på grund av coronaviruset, även om den än så länge varit begränsad. Samtidigt arbetar man på att mildra eventuella effekter.

Företaget uppger att man arbetar i linje med myndigheternas råd och att man verkar för att begränsa virusspridning i samhället genom sina handlingar.

Cgit har uppmanat anställda på vissa avdelningar att arbeta hemifrån och man har även begränsat tillgång till kontor samt drifthallar.

"Hittills har vi inte sett några avbrott i vår egen leveransförmåga och bolaget håller i stort sett normal kapacitet", skriver bolaget.

Cgit har inte märkt av några väsentliga störningar i leverantörskedjan. När det gäller efterfrågan upplever man ett ökat intresse för produkter och tjänster som gör det möjligt att arbeta på distans och hemifrån.

"Då det gäller vårt ordinarie erbjudande har vi hittills noterat en begränsad effekt på kundorder med undantag för en negativ påverkan på de mest drabbade branscherna, som dock utgör en mycket liten del av verksamheten", heter det.

Läs mer om CGit