Publicerat: 2020-03-20 12:16:22

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Zenergy AB: Zenergy senarelägger årsstämman till den 10 juni

Modulbostadsbolaget Zenergy har beslutat att senarelägga årstämma som var planerad till den 15 maj tll den 10 juni. Motiveringen är en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av det nya coronaviruset covid-19. Det framgår av ett pressmedelande.

Zenergy avser även att vidta följande åtgärder för att säkerställa en kort och effektiv årsstämma och således ytterligare minska risken för spridning:
* Boka en större stämmolokal
* Inga anställda eller funktionärer som under 14 dagar före stämman besökt riskområden eller upplevt sjukdomssymptom kommer att närvara i stämmolokalen
* Planerade anföranden kommer att begränsas i tid
* Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas i samband med stämman
* Se över möjligheterna för att låta aktieägare följa stämman via länk
* Uppmuntra alla aktieägare som är i riskgrupp att utnyttja möjligheten att rösta genom ombud.

Zenergy kommer i sedvanlig ordning senast fyra veckor före den nya dagen för årsstämman offentliggöra kallelse med mer information om tid och plats.

Läs mer om Zenergy AB