Publicerat: 2020-04-23 09:18:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SelectImmune Pharma AB (publ): Selectimmune Pharma rapporterar positiva effekter från studie med IL-1 receptor hämmare

Forskningsbolaget Selectimmune Pharma meddelar att forskare vid Lunds universitet offentliggjort resultat från en klinisk studie där IL-1 receptor hämmare har använts för behandling av patienter med kroniska smärtor från nedre urinvägarna, interstitiell cystit. Studien visar starkt positiva kliniska effekter på symptom och livskvalitet. Det framgår av ett pressmeddelande.

De molekylära orsakerna till cystit och kronisk smärta från urinvägarna har länge varit oklara. Patienterna utvecklar svåra smärttillstånd, som på alla sätt försvårar deras tillvaro. Många behandlingar har prövats såsom antibiotika, anti-inflammatoriska läkemedel, morfin och antidepressiva. Kirurgi har använts men har ingen bestående effekt och patienterna är ofta svårt handikappade med starkt nedsatt livskvalitet.

En ny klinisk studie visar nu att behandling med IL-1 receptor hämmare är verksam mot smärtor från urinvägarna på människa. IL-1 hämmaren ingår i ett samarbete mellan Lunds universitet och SelectiImmune och bolaget planerar snarast att utvidga de kliniska studierna av akut och kronisk cystit, i samarbete med forskarna.

Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)