Publicerat: 2020-05-11 13:31:58

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Redwood Pharma AB: Redwood Pharma redvisar som förväntat inga intäkter i första kvartalet

Forskningsbolaget Redwood Pharma redovisar som förväntat inga intäkter i första kvartalet 2020. Bolaget rapporterar en ökad förlust jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsätntingen var noll kronor, i likhet med motsvarande kvartal i fjol.

Rörelseresultatet blev -4,4 miljoner kronor (-3,3).

Resultatet före och efter skatt var -4,4 miljoner kronor (-3,3). Resultat per aktie hamnade på -0,30 kronor (-0,26).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -4,2 miljoner kronor (-4,2).

Redwood Pharma meddelade den 12 mars att läkemedelskandidat RP101 klarar av att mer än fördubbla tårproduktionen hos kvinnor i postnemopausstadiet som lider av måttliga till rejält torra ögon. Det har fas 2-studien visat, uppgav bolaget.

Bolaget har som mål att utveckla RP101 fram till slutet av kliniska fas II-prövningar, Proof of Concept, varefter bolaget ska hitta en kommersiell partner för att maximera värdet av RP101


Redwood Pharma, Mkr Q1-2020 Q1-2019
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -4,4 -3,3
Resultat före skatt -4,4 -3,3
Nettoresultat -4,4 -3,3
Resultat per aktie, kronor -0,30 -0,26
Kassaflöde från löpande verksamhet -4,2 -4,2

Läs mer om Redwood Pharma AB