Publicerat: 2020-05-14 08:53:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SealWacs AB: Sealwacs rapporterar som förväntat inga intäkter i första kvartalet, oförändrad förlust

Sensortillverkaren Sealwacs redovisar som förväntat inga intäkter i första kvartalet 2020. Bolaget rapporterar oförändrad förlust jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol.

Rörelseresultatet blev -0,5 miljoner kronor (-0,5).

Resultatet före och efter skatt var -0,5 miljoner kronor (-0,5). Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,08).

Bolaget genomförde i första kvartalet en nyemission på 2,46 miljoner kronor som blev fulltecknad.

Sealwacs meddelade den 7 april om förseningar i utprovningen av sensorsystemet, som en direkt följd av covid-19. Utprovningen kommer att fortsätta så snart situationen tillåter det.


Sealwacs, Mkr Q1-2020 Q1-2019
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -0,5 -0,5
Resultat före skatt -0,5 -0,5
Nettoresultat -0,5 -0,5
Resultat per aktie, kronor -0,07 -0,08

Läs mer om SealWacs AB