Publicerat: 2020-05-18 07:00:40

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hybricon Bus System AB: Hybricon Bus företrädesemission blev fulltecknad

Elbusstillverkaren Hybricon Bus företrädesemission blev fulltecknad och bolaget tillförs 26 miljoner kronor före emissionskostnader på cirka 2,4 miljoner kronor. Före nyttjande av garantiåtagande blev teckningsgraden 91 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Av de emissionsgaranter som medverkade i transaktionen tecknar endast Spinox, som lämnat en så kallad toppgaranti. Denna toppgaranti är behäftad med avyttringsförbehåll under sex månader.

Den genomförda företrädesemissionen har föranlett omräkning av villkoren i bolagets teckningsoption TO 2. Fortsättningsvis medger varje innehavd option teckning av 0,58 st (0,33) nya aktier, till en kurs om 0,56 kronor (1,00) per aktie.

Läs mer om Hybricon Bus System AB