Publicerat: 2020-05-20 13:31:55

Rootfruit: Guidar ner helårsprognosen på grund av COVID-19 - Penser

Omsättningen växte 9% under Q1’20 och uppgick till 82 mkr (75) vilket var i linje med vår förväntan. Försäljningstillväxten var primärt genererad ifrån både förpackade och lösviktsvarumärken. Drivet av en svag utveckling av kronan mot USD & EUR samt en ofördelaktig produktmix sjönk bruttomarginalen till 34,9% y/y (39,4%) vilket var under vår förväntan om 37%. Rörelsekostnaderna steg till 27 mkr (24 mkr) vilket var i linje med vår förväntan, då bolagets nya produktionsanläggning i Laholm togs i drift. Detta ledde till att EBIT uppgick till -1,3 (2,4) jämfört med vår förväntan om 2,5 mkr. COVID-19 situationen leder till att vi efter rapporten sänker vi vårt försäljningsestimat med 7% för både 2020 och 2021. Vi räknar med en tillväxttakt på 2% (10%) för 2020. Bolaget har infört korttidspermitteringar på de segment där försäljningen har minskat kraftigt, trotts detta sänker vi vårt EBIT-estimat med 6 mkr för 2020. Vi justerar därför ned vårt motiverade värde för Rootfruit till 8-10 kr från 11–12 kr per aktie. Därmed ser vi fortsatt en hög kurspotential i aktien till en medelhög risk.

Länk till analysen

Läs mer om Rootfruit Scandinavia AB