Publicerat: 2020-05-28 16:14:50

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amnode AB: Amnode rapporterar rörelseförlust under första kvartalet

Industribolaget Amnode redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en rörelseförlust mot föregående periods vinst.

"Året började enligt plan och kommunicerade mål uppnåddes, sedan slog covid-19 till i hela samhället. Även om våra stora kunder så sakta har börjat ta emot våra leveranser så är osäkerheten fortsatt väldigt stor vart detta tar vägen, inte bara för Amnode, utan för hela den exportberoende verkstadsindustrin som är våra kunder", säger vd Sam Olofqvist i rapporten.

Omsättningen sjönk 25,2 procent till 16,0 miljoner kronor (21,4).

Ebitda-resultat blev 0,4 miljoner kronor (1,7), med en ebitda-marginal på 2,5 procent (7,9).

Rörelseresultatet blev -0,3 miljoner kronor (0,8).

Resultatet efter skatt blev -0,7 miljoner kronor (0,3).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -4,8 miljoner kronor (0,2).

Likvida medel uppgick till 3,5 miljoner kronor (1,0).

Efter periodens slut (23 april) har Amnode kommunicerat om stor osäkerhet i rörelsefinansiering de kommande 12 månaderna som en direkt följd av coronaviruset.

"Amnode kommer inte anta eventuell ny strategi eller eventuella nya finansiella mål innan marknadssituationen har stabiliserats och effekterna av sjukdomen covid-19 på Amnode och våra kunder kan överblickas", skriver bolagets vd Sam Olofqvist i dagens rapport.

Han säger vidare:

"Det är glädjande att se att våra kunder faktiskt kommer tillbaka och att vi samarbetar för att hantera situationen och vi hoppas alla så klart åter kunna börjar producera de volymer som vi har kapacitet för. Vår kommunicerade plan ligger fast, ett fokuserad och lönsammare mindre verkstadsföretag fram emot 2022 och vi fortsätter, trots virus, att fokusera vår produktion på färre och mer specialiserade tjänster och ser över båda avyttringar/nerläggningar och produktkompletteringar med en fortsatt ökad automatisering. Så länge vi har kunderna med oss siktar vi på att vara en överlevare efter det stålbad som hela verkstadsindustrin just nu tvingas genomlida".


Amnode, Mkr Q1-2020 Q1-2019
Nettoomsättning 16,0 21,4
EBITDA 0,4 1,7
EBITDA-marginal 2,5% 7,9%
Rörelseresultat -0,3 0,8
Rörelsemarginal 3,7%
Nettoresultat -0,7 0,3
Resultat per aktie, kronor 0,00 0,00
Kassaflöde från löpande verksamhet -4,8 0,2
Likvida medel 3,5 1,0

Läs mer om Amnode AB