Publicerat: 2020-06-02 10:26:04

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PolarCool: Polarcool kallar till årsstämma den 30 juni

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Polarcool kallas till årsstämma tisdagen den 30 juni i Lund.
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019. Förslag till val av styrelseledamöter saknas i kallelsen.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande en emissionslikvid på högst 20 miljoner kronor.

Läs mer om PolarCool