Publicerat: 2020-06-09 16:56:09

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PolarCool: Polarcool genomför företrädesemission på minst 8 miljoner kronor

Medicinteknikbolaget Polarcool har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på minst 8 miljoner kronor till teckningskursen 3 kronor per aktie. Nyemissionen är till dagens datum säkerställt nyemissionen till 50 procent. Mer information och tidplanen för emissionen kommer att presenteras efter årsstämman den 30 juni. Det framgår av ett pressmeddelande.

I samband med Braincools årliga kvalitetsrevision har produkten Polarcap System granskats, för kommande CE-certifiering för hemsjukvård och rehabilitering med positivt utfall. Polarcool och Braincool har ett licensavtal och samarbetsavtal för kvalitetsarbetet med produkten och produkten kommer CE-märkas under det tredje kvartalet. Poolarcool kommer därmed att kunna gå in i nästa fas med en bredare lansering av en marknadsgodkänd produkt för EU och EES.

- Vid kommande ordinarie bolagstämma den 30 juni 2020 är en styrelse i Polarcool föreslagen, och den nya styrelsen i bolaget kommer ge mer information om lanseringen av produkten Polarcap System och kapitalisering av bolaget. Sammantaget är det av vikt att vi vill erbjuda alla våra aktieägare att teckna aktier till samma pris som genomförd riktad emission under året, kommenterar Polarcools vd Christian Strand.

Läs mer om PolarCool