Publicerat: 2020-06-26 13:39:39

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hoodin AB: Hoodin har 341 öppna leads inom medicinteknik och pharma

Hoodin lämnar en sammanfattning av marknadsläget för det första halvåret 2020 avseende arbetet med direktkunder och partners. Det framgår av ett pressmeddelande.

Hoodin har per den 26 juni 341 öppna leads inom medicinteknik och pharma, fördelat på 30 potentiella partners och 311 potentiella direktkunder.

Dessa leads är ackumulerat antal kontakter där dialog är påbörjad och företaget har visat ett intresse för att testa Hoodin, bokat tid för att testa, testning pågår eller har beslutat för att använda sig av Hoodin.

Hoodin har utöver dessa öppna leads prospekterat och kontaktat ytterligare 412 företag under våren.

Hoodin för dialog med direktkunder av två skäl. Dels för att värva kunden som licenstagare, dels för att förmedla leads till existerande partners. Då MDR 2020 flyttades fram beslutade Hoodin att lägga större fokus på försäljning gentemot direktkunder.

Av alla leads till direktkunder är 48 bokade för konvertering, det vill säga övergång från testlicens till kommersiell licens, medan resterande anger skäl kopplade till covid-19 samt i vissa fall en annalkande sommarsemester, bett om att få starta processen med test och konfiguration efter sommaren.

Vid sidan av de två nya strategiska partners som redovisades nyligen, Clinius i Finland och Cimi i Japan, så finns det just nu pågående dialog med ytterligare 28 partners.

- Vi sammanfattar våren som mer utmanande än normalt då det varit något tuffare att nå potentiella kunder och framför allt få dem att fatta beslut i närtid. Utfallet från vårt arbete under våren har gett ett visst direkt resultat, men framför allt har vi byggt upp en bra pipe för andra halvan av året. Hela teamet har lagt ett oerhört stort fokus på att starta onboarding för nya direktkunder, samtidigt som vi arbetat upp relationer med flertalet väl utvalda potentiella partners. Resan med dessa partners har kommit olika långt. Samtidigt ser vi ser att intresset för att komma igång med tjänster relaterade till MDR redan börjat komma tillbaka, och därmed ett förbättrat läge än vad vi antog tidigare i våras, säger Marcus Emne, vd i Hoodin.

Läs mer om Hoodin AB