Publicerat: 2020-06-30 14:41:39

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Redwood Pharma AB: Redwood Pharma sätter avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner till 10 juli

Forskningsbolaget Redwood Pharmas styrelse har bestämt att den 10 juli blir avstämningsdagen för tilldelning av teckningsoptioner TO 3, enligt ett pressmeddelande.

Sedan tidigare är det bestämt att inlösenperioden för dessa optioner infaller den 5-16 oktober. Teckningskursen kommer att beräknas med 30 procents rabatt på aktiens genomsnittliga vägda avslutskurs under en föregående mätperiod på 15 handelsdagar.

Sista dag att kunna erhålla optionerna blir den 8 juli och första dag utan rätt att erhålla dem den 9 juli.

För varje 16 aktier innehavda på avstämningsdagen kommer en teckningsoption att erhållas. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till ovannämnda teckningskursen.

Vid full teckning av teckningsoptionerna kommer Redwood att tillföras upp till 14,9 miljoner kronor före transaktionskostnader som beräknas uppgå till 600 000 kronor.

Läs mer om Redwood Pharma AB