Publicerat: 2020-07-17 09:08:56

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Jojka Communications AB: Jojka minskar omsättning men förbättrar rörelseresultat något i andra kvartalet, intensiv period

Kommunikationsbolaget Jojka redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

Omsättningen sjönk 4,1 procent till 4,7 miljoner kronor (4,9).

Bolagets vd uttrycker att kvartalet har varit intensivt och givande.

"Utöver det vanliga försäljnings- och utvecklingsarbetet har mycket tid lagts på den omfattande rekryteringsprocessen vi genomfört för att hitta bolagets långsiktiga försäljningschef och lanseringen av vår nya hemsida", kommenterar Fredrik Dalebrant.

Nykundsförsäljningen har som för många andra aktörer blivit negativt påverkad under andra kvartalet på grund av Covid-19 situationen i form av att kunderna varit avvaktande med investeringsbeslut.

"I kombination med att flertalet bolag skjutit på sina beslut och att vi bokat många nya möten till början av hösten så räknar vi med att få en intensiv och givande höst försäljningsmässigt. Detta i sin tur bör leda till att vårt resultat successivt förbättras jämfört med föregående år under Q3 och Q4", förklarar Dalebrant.

Rörelseresultatet blev -0,1 miljoner kronor (-0,2).

Resultatet efter skatt blev -0,1 miljoner kronor (-0,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,001 kronor (-0,02).


Jojka, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 4,7 4,9 -4,1%
Rörelseresultat -0,1 -0,2
Nettoresultat -0,1 -0,2
Resultat per aktie, kronor -0,001 -0,02

Läs mer om Jojka Communications AB