Publicerat: 2020-08-10 10:09:32

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hybricon Bus System AB: Hybricon Bus minskar förlusten under andra kvartalet

Elbusstillverkaren Hybricon Bus redovisar minskande omsättning men ökat rörelseresultat under det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen sjönk 3,1 procent till 3,1 miljoner kronor (3,2).

Rörelseresultatet blev -4,3 miljoner kronor (-5,2).

Resultatet före och efter skatt var -4,5 miljoner kronor (-5,2).

"Kvartalet som gått har varit händelserikt. Vi har slutfört en emission, skrivit på avtal med King Long samt genomfört VD byte. Bolaget har under kvartalet även genomfört förändringar och personalreduktioner i organisationen i Umeå. Målet med dessa förändringar är att förbättra service och effektivisera kostnadsstrukturen. Kostnadsreduktionerna blir synliga under Q4 2020", uppger bolagets vd Mårten Fuchs.


Hybricon Bus, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 3,1 3,2 -3,1%
Rörelseresultat -4,3 -5,2
Resultat före skatt -4,5 -5,2
Nettoresultat -4,5 -5,2

Läs mer om Hybricon Bus System AB