Publicerat: 2020-08-21 08:53:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SealWacs AB: Sealwacs redovisar som väntat små förändringar i resultatet

Sensortillverkaren Sealwacs redovisar som väntat ingen omsättning och obefintliga förändringar av sitt resultat.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -0,3 miljoner kronor (-0,3).
Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,06). Likvida medel uppgick till 1,8 miljoner kronor (0,8).

Sealwacs har tidigare på grund av coronapandemin fått ställa in sin utvärdering, en utvärdering som egentligen skulle vara klar till sommaren. Bolaget har inte tillåtits att göra några besök hos tillverkarna.

"I och med att spridningen av Covid-19 nu börjat avta i samhället gör styrelsen bedömningen att utprovningen ska kunna komma igång igen senare i höst", skriver Sealwacs.


Sealwacs, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -0,3 -0,3
Resultat före skatt -0,3 -0,3
Nettoresultat -0,3 -0,3
Resultat per aktie, kronor -0,03 -0,06
Likvida medel 1,8 0,8 125,0%

Läs mer om SealWacs AB