Publicerat: 2020-08-26 08:58:32

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hoodin AB: Hoodin redovisar små förändringar av resultatet

Tech-bolaget Hoodin redovisar små förändringar av omsättningen och resultatet i det andra kvartalet.

Omsättningen sjönk 66,7 procent till 0,2 miljoner kronor (0,6).

Rörelseresultatet blev -2 miljoner kronor (-1,5). Resultatet före skatt var -2 miljoner kronor (-1,5). Resultatet efter skatt blev -1,6 miljoner kronor (-1,2).

Orderstocken att testa Hoodin efter sommaren har växt kraftigt.

"Det andra kvartalet 2020 har för de allra flesta inneburit ett förlorat kvartal eller ännu värre.
För Hoodins del är jag glad över att kunna konstatera att vi, trots ett svagt kvartal på
intäktssidan, har en större och starkare pipeline än någonsin tidigare. Vi genomförde ett antal
större kampanjer och har under kvartalet nått ut till mer än ett tusen potentiella kunder.
Därmed har vi under detta kvartal validerat och fått kvittens på att våra säljkampanjprocesser
är effektiva och att efterfrågan är god", skriver vd Marcus Emne i rapporten.

I slutet av rapporten avslutar han sitt vd-ord.

"Det rådande marknadsläget efter det andra kvartalet är fortsatt färgat av osäkerhet på grund
av pågående pandemi. Men osäkerheten är betydligt mindre än efter det första kvartalet då
vi framför allt ser att Medtech-marknaden har vaknat för att anpassa sin verksamhet till
MDR2020. Vi ser även att inköpsstopp och andra anledningar till att beslutsfattande inte
kunnat göras av kunder nu syns mindre och mindre och att man nu letar efter verktyg för att
sänka sina kostnader. Då Hoodin sänker en kunds kostnader avseende löpande
informationsbevakning med upp till 90 procent, bör våra förutsättningar nu vara bättre än på
länge", skriver han.


Hoodin, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,6 -66,7%
Rörelseresultat -2 -1,5
Resultat före skatt -2 -1,5
Nettoresultat -1,6 -1,2

Läs mer om Hoodin AB