Publicerat: 2020-08-28 09:52:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om CGit: Cgit minskar omsättning men ökar rörelseresultat under andra kvartalet

IT-konsulten Cgit redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre rörelsevinst.

Omsättningen sjönk 38,1 procent till 11,7 miljoner kronor (18,9).

Rörelseresultatet blev 0,5 miljoner kronor (0,3), med en rörelsemarginal på 4,3 procent (1,6).

Resultatet före skatt var 0,5 miljoner kronor (0,2).

Resultatet efter skatt blev 0,4 miljoner kronor (0,2).

Resultat per aktie hamnade på 0,27 kronor (0,15), vilket innebär en ökning med 80,0 procent mot föregående år.

Bolagets vd Mattias Bergkvist kommenterar rapporten:

- Jag kan konstatera att Q2 är ett kvartal där många bolag valde att pausa alla större investeringar för att få en kontroll på sin egen påverkan av Corona och att många avvaktar för att se var pandemin tar vägen i omfattning och tid. Vår driftaffär har dock löpt på nästan som vanligt med det undantaget att driftrelaterade supportcase har ökat med cirka 25 procent under perioden. Min bedömning är att våra kunders användare i betydligt större utsträckning sitter
och jobbar på distans och då uppstår nya situationer och problem som måste avhjälpas av expertis. Jag drar också slutsatsen att affärsklimatet blev bättre strax innan semesterperioden då fler och fler försiktigt tog steg tillbaka till det som var tidigare eller som vi numer säger in i det ”nya normala”.

Han fortsätter:

- Summerat kan vi säga att vårt intäktsben inom drift och hosting levererar som vanligt och är inte nämnvärt påverkat av Corona och COVID-19. Vårt andra intäktsben inom konsulting ser vi en tillfällig avmattning pga. kunders återhållsamhet i nya investeringar. Vi ser redan att det har vänt uppåt igen! Vårt tredje intäktsben som är produkter och lösningar gör en acceptabel leverans trots den tillfälliga avmattningen i marknaden under Q2 men även det här området tror vi oss se vi en ökning av igen.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut innefattar bland annat att Cgit blev den första NVIDIA Elite-partnern i Norden, att de tagit in en ny order inom AI-infrastruktur till ett värde av 1,6 miljoner kronor samt att de tagit en en större order inom nästa generations datacenterlösningar med en ny kund.


Cgit, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 11,7 18,9 -38,1%
Rörelseresultat 0,5 0,3 66,7%
Rörelsemarginal 4,3% 1,6%
Resultat före skatt 0,5 0,2 150,0%
Nettoresultat 0,4 0,2 100,0%
Resultat per aktie, kronor 0,27 0,15 80,0%

Läs mer om CGit