Publicerat: 2020-11-19 09:19:07

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Future Gaming Group International AB: EBITDA-RESULTAT 1,9 MLN KR 3 KV (2,2) (R)

(Rättar: ändrar rubrik till ebitda, från justerad ebitda)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Future Gaming, verksamt inom betting och kasino och listat på Spotlight, redovisar en omsättning på 5,7 miljoner kronor (5,1) i det tredje kvartalet 2020.

"Våra kvarvarande verksamheter visar idag en god operativ lönsamhet. Den rådande pandemin har dock av naturliga skäl gjort att vi inte kunnat nå en sådan intäkts- och resultattillväxt som vi tidigare förväntat oss. Dessutom är koncernen idag betydligt mindre än vad den var innan de olönsamma verksamheterna avvecklades", skriver vd Alexander Pettersson i rapporten.

Ebitda-resultatet blev 1,9 miljoner kronor jämfört med 2,2 miljoner kronor motsvarande period föregående år.          
        

Läs mer om Future Gaming Group International AB