Publicerat: 2020-09-30 09:57:38

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Lovisagruvan AB: Lovisagruvan återkallar ansökan om bearbetningskoncession för Vindfall K nr 2

Gruvbolaget Lovisagruvan återkallar ansökan om bearbetningskoncession för Vindfall K nr 2, enligt ett pressmeddelande.

Lovisagruvan förvärvade Vindfallrättigheterna strax söder om Gävle 2018. Redan från början har Lovisagruvan haft avsikten att öka den malmbas som finns i Vindfall K nr 1 genom prospektering i det närliggande området. Bearbetningskoncessionen Vindfall K nr 1 gäller till 29 juni 2039 och ger bolaget rätt att utvinna de mineral som finns i koncessionsområdet; bly, zink, koppar och silver.

Lovisagruvan har från början varit inriktad på att framförallt närmare undersöka området mellan Vindfall och Sörtärnan.

När nu Bergsstaten krävt nya omfattande utredningar och även tar upp tidigare som redan klara frågeställningar rörande Sörtärnan finner Lovisagruvan det inte rimligt att lägga ner stora resurser på att fullfölja ärendet utan väljer att inrikta alla sina ansträngningar på att undersöka nämnda område mellan fyndigheterna. Under 2019 har ett moränprovtagningsprogram genomförts och anomala områden mellan Vindfall och Sörtärnan planeras bli föremål för mer detaljerade undersökningarna.

Om detta sedan blir framgångsrikt kommer det att bli fråga om en helhetslösning och ansökan om bearbetningstillstånd för hela området. En del av Sörtärnan ligger för övrigt inom skyddszonen för Vindfall K nr 1 och mineraliseringen omgärdas av undersökningstillståndet Ytterhärde nr 1.

Läs mer om Lovisagruvan AB