Publicerat: 2020-11-20 08:58:23

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Amnode AB: MINSKAD FÖRLUST 3 KV, ARBETAR MED KAPITALFRÅGAN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Verkstadskoncernen Amnode, vars aktie handlas på Spotlight Stock Market, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2020 på -2,0 miljoner kronor (-4,7).

Nettoomsättningen sjönk till 11,3 miljoner kronor (14,6) medan rörelseresultatet förbättrades till -1,7 miljoner kronor (-4,3).

Under tredje kvartalet har covid-19 fortsatt påverka Amnode starkt, vilket har inneburit fortsatt låga avrop från bolagets kunder, uppger vd Sam Olofqvist i delårsrapporten.

"Orderböckerna som sjönk med cirka 25 procent under kvartal två, har börjat fyllas på igen efter sommaren och idag kör Amnode på mer eller mindre full kapacitet. Osäkerheten är dock fortsatt väldigt stor vart detta tar vägen i och med den andra vågen av Covid-19 som sveper över landet, inte bara för Amnode, utan för hela den exportberoende verkstadsindustrin som är våra kunder", skriver Sam Olofqvist.

Under kvartalet har produktionspersonal och tjänstemän varit permitterade till viss del. Efter semestern har arbetstiden sakta ökat till 100 procent och Amnode kör treskift sedan oktober.

"Tack vara våra aktieägare och den emission vi genomförde marsapril tillsammans med samhällets olika stödåtgärder så har vi klarat ett halvår med pandemi. Men vår kassalikviditet har tagit mycket stryk och är nu stressad, vilket begränsar vårt handlingsutrymme nu när produktionen åter går för fullt", skriver Amnode-chefen.

Styrelsen jobbar alltjämt med att få fram en hållbar lösning till att kapitalisera upp bolaget och säkerställa både kortsiktig likviditet och långsiktig uthållighet.

"Vi är i dialog med vår bank, våra leverantörer och kunder för att säkra rörelsefinansieringen för den volymökning som vi känner av sedan efter semestern, men vi är medvetna om att den andra vågen Covid 19 mycket snabbt kan förändra verkligheten för oss, från en dag till en annan", skriver Sam Olofqvist.

Den 6 november kommunicerade Amnode att det är osäkert om bolaget har medel att finansiera sin verksamhet de kommande tre månaderna.          
        

Läs mer om Amnode AB