Publicerat: 2020-10-14 07:10:50

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Recyctec Holding AB: Recyctec gör riktad nyemission av units till garanter

Miljöteknikbolaget Recyctec ska göra en riktad nyemission på 25 875 units som betalning till garanterna i den nyligen genomförda företrädesemissionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Varje unit består av fem B-aktier, en teckningsoption av serie TO5 B och en teckningsoption av serier TO6 B. Teckningspriset per unit är 40 kronor, motsvarande 8 kronor per B-aktie.

Garanterna har haft två alternativ för att få betalt. De har kunnat välja att få ersättningen antingen i form av units eller genom kontanter. Att välja ersättning i units ger rätt till 15 procent av det garanterade beloppet i företrädesemissionen mot 12 procent vid valet av kontanter.

De garanter som önskat ersättning i units har garanterat 6,9 miljoner kronor av företrädesemissionen. Därmed kommer de att få betalt 1,035 miljoner kronor (6,9 miljoner kronor gånger 15 procent). Beloppet motsvarar 40 kronor per unit gånger 25 875 units i den riktade emissionen.

Rabatten i den riktade emissionen är på cirka 42 procent. Utspädningseffekten uppgår till cirka 4,2 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Läs mer om Recyctec Holding AB