Publicerat: 2020-10-14 15:20:11

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om CGit: Ingen teckning har skett av optioner inom ramen för Cgits beslutade incitamentsprogram

Ingen teckning har skett av optioner inom ramen för Cgits beslutade incitamentsprogram för nyckelpersoner i bolaget, mot bakgrund av marknadsturbulens till följd av coronapandemin. Det förmedlas i ett pressmeddelande.

Styrelsen planerar att i närtid diskutera frågan om ett nytt incitamentsprogram.

Läs mer om CGit