Publicerat: 2020-11-13 13:17:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Dalsspira Mejeri AB: Dalsspira redovisar små resultatförändringar i tredje kvartalet

Mejeriet Dalsspira redovisar små resultatförändringar i tredje kvartalet 2020 jämfört med samma period året innan.

Nettoomsättningen steg 1,3 procent till 7,6 miljoner kronor (7,5).

Rörelseresultatet blev -0,5 miljoner kronor (-0,4).

Resultatet före och efter skatt var -0,5 miljoner kronor (-0,5). Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,07).

Dalsspira rapporterar försäljning månadsvis och har rapporterat att försäljningen i oktober sjönk med 11 procent jämfört med samma månad i fjol. Ackumulerat har försäljningen för årets tio första månader stigit med 6 procent.

"Vi har i försäljningsrapporterna under augusti till oktober informerat om ett tapp mot förgående år och med ovan nämnda åtgärder tror vi oss på sikt återigen kunna nå positiv försäljningsutveckling", skriver bolaget i delårsrapporten.


Dalsspira, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 7,6 7,5 1,3%
Rörelseresultat -0,5 -0,4
Resultat före skatt -0,5 -0,5
Nettoresultat -0,5 -0,5
Resultat per aktie, kronor -0,07 -0,07

Läs mer om Dalsspira Mejeri AB