Publicerat: 2020-11-19 08:58:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Future Gaming Group International AB: Future Gaming ökar intäkterna och redovisar oförändrat rörelseresultat i tredje kvartalet

Bettingbolaget Future Gaming redovisar ökande intäkter i tredje kvartalet 2020 jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten var oförändrad.

Nettoomsättningen steg 11,8 procent till 5,7 miljoner kronor (5,1).

Ebitda-resultat blev 1,9 miljoner kronor (2,2), med en ebitda-marginal på 33,3 procent (43,1).

Rörelseresultatet blev 1,6 miljoner kronor (1,6), med en rörelsemarginal på 28,1 procent (31,4).

Resultatet före skatt var -1,7 miljoner kronor (-3,0).

Resultatet efter skatt blev -1,6 miljoner kronor (-2,9). Resultat per aktie hamnade på -0,001 kronor (-0,003).

- Våra kvarvarande verksamheter visar idag en god operativ lönsamhet. Den rådande pandemin har dock av naturliga skäl gjort att vi inte kunnat nå en sådan intäkts- och resultattillväxt som vi tidigare förväntat oss. Dessutom är koncernen idag betydligt mindre än vad den var innan de olönsamma verksamheterna avvecklades. Lånen som är kopplade till de avvecklade verksamheterna kvarstår dock till stor del. I obligationsvillkoren finns kvartalsvisa lönsamhetskrav, i form av vilken justerad ebitda Future Gaming Group måste uppnå för den senaste tolvmånadersperioden, och vi uppfyllde septemberkravet, kommenterar vd Alexander Pettersson i delårsrapporten.

- Vår bedömning är dock att gruppen sannolikt inte kommer att klara decemberkravet till följd av pandemin, vilket i så fall skulle innebära en överträdelse av obligationsvillkoren. Obligationsinnehavare som representerar en majoritet av obligationslånet, och dessutom är huvudägare i bolaget, har dock meddelat att dem avser stödja att Future Gaming Group får dispens från lönsamhetskravet, ifall det skulle bli aktuellt, fortsätter Alexander Pettersson.Future Gaming, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 5,7 5,1 11,8%
EBITDA 1,9 2,2 -13,6%
EBITDA-marginal 33,3% 43,1%
Rörelseresultat 1,6 1,6 0,0%
Rörelsemarginal 28,1% 31,4%
Resultat före skatt -1,7 -3,0
Nettoresultat -1,6 -2,9
Resultat per aktie, kronor -0,001 -0,003

Läs mer om Future Gaming Group International AB