Publicerat: 2020-11-19 09:29:16

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MedicPen AB: Medicpen ökar omsättning men minskar rörelseresultat under tredje kvartalet

Medicinteknikbolaget Medicpen redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Intäkterna uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,0). Detta sägs bekräfta att det finns löpande intäkter på plats jämfört med föregående år då det endast fanns projektfinansiering.

Rörelseresultatet blev -3,4 miljoner kronor (-2,9).

Även resultatet före och efter skatt var -3,4 miljoner kronor (-2,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,03).

Likvida medel uppgick till 10 miljoner kronor (3).

"Under tredje kvartalet har vi fortsatt att arbeta efter den strategi och de målsättningar vi definierade under kvartal två. Vi såg en minskad aktivitetsnivå på marknaden under och efter sommaren,som vi relaterar till en period av återhämtning inom vårdsektorn efter den intensiva våren. Trots detta hade vi en hög aktivitetsnivå inom bolaget och vi flyttade sakta men säkert fram positionerna på våra målmarknader", skriver vd:n Jan Andersson.


Medicpen, Mkr Q3-2020 Q3-2019
Nettoomsättning 0,1 0,0
Rörelseresultat -3,4 -2,9
Resultat före skatt -3,4 -2,9
Nettoresultat -3,4 -2,9
Resultat per aktie, kronor -0,02 -0,03
Likvida medel 10 3

Läs mer om MedicPen AB