Publicerat: 2020-11-20 09:01:17

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ESEN eSports AB: Ökad förlust för Esen Esports - engångskostnader för Battleriff-förvärvet

Esportbolaget Esen Esports redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen sjönk till 0,2 miljoner kronor (0,5).

Rörelseresultatet blev -2,1 miljoner kronor (-1,1).

Resultatet före skatt var -2,2 miljoner kronor (-1,1).

Resultatet efter skatt blev -2,2 miljoner kronor (-1,1), och per aktie -0,10 kronor (-0,23).

Bolaget har efter utgången av kvartalet genomfört en företrädesemission på cirka 10,2 miljoner före emissionskostnader. I rapporten skriver Johan Grape att detta var hans första emission som vd.

”Det var min första emission som vd och det är verkligen skönt att den blev lyckad. För mig
personligen är det ett otroligt ansvar att hantera det kapital vi nu fått och se till att vi gör nytta av dem. En sak i rapporten som jag vill förtydliga är angående de ökade externa kostnaderna. Dessa är engångskostnader i samband med förvärvet av Battleriff och emissionen och inte något som kommer återkomma”, skriver Grape.


Esen Esports, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,5 -60,0%
Rörelseresultat -2,1 -1,1
Resultat före skatt -2,2 -1,1
Nettoresultat -2,2 -1,1
Resultat per aktie, kronor -0,10 -0,23

Läs mer om ESEN eSports AB