Publicerat: 2020-11-23 09:10:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Novus Group International AB: Novus Group minskar förlusten

Opinions- och marknadsundersökningsbolaget Novus Group redovisar en högre omsättning och lägre förlust i det första kvartalet, jämfört med året innan.

Omsättningen steg 28,6 procent till 9,0 miljoner kronor (7,0).

Rörelseresultatet, samt resultatet före och efter skatt blev -0,7 miljoner kronor (-3,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,33).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,1 miljoner kronor (-3,9).

Likvida medel uppgick till 7,2 miljoner kronor (5,1).

I rapporten framhåller vd Torbjörn Sjöström att det första kvartalet börjar med sommarsemester ”vilket naturligt är ett förlustkvartal”.

”Men vi överträffade nog de flestas förväntningar på bolaget med ett så mycket starkare resultat under en global pandemi”, tillägger han.


Novus Group, Mkr Q1-2020/2021 Q1-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 9,0 7,0 28,6%
Rörelseresultat -0,7 -3,4
Resultat före skatt -0,7 -3,4
Nettoresultat -0,7 -3,4
Resultat per aktie, kronor -0,06 -0,33
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,1 -3,9
Likvida medel 7,2 5,1 41,2%

Läs mer om Novus Group International AB