Publicerat: 2020-11-27 09:39:39

Flowscape: Stark orderingång och internationell expansion lockar - Analysguiden

Imponerande affärstakt under kvartalet

Bolaget beskriver i sin kvartalsrapport ett kvartal som krävt stor flexibilitet av bolaget. Initialt så började många länder öppna upp men en nedstängning har nu åter genomförts på många håll, vilket skapar längre beslutsvägar och vissa hinder i säljprocesserna. Tydligt är dock genomgående att ett stort behov finns för bolagets tjänster och antalet ordrar man nått både under och efter kvartalet är imponerande. Det är särskilt positivt att bolaget når ordrar på en stor mängd olika marknader, vilket tydligt visar att man är en global spelare med en säljorganisation med stor räckvidd. Det faktum att bolaget inte bara når nya kunder utan även utvecklar befintliga avtal visar tydligt att man har en förmåga att behålla kunderna över tid, något som bådar gott för Flowscapes framtida utveckling.

Stor potential i Nordamerika

Som en del i bolagets internationella expansionsfas har man nu etablerat sig på den nordamerikanska marknaden och öppnat ett kontor i San Fransisco. Etableringen blev något försenad till följd av situationen med Covid-19, men att bolaget nu finns etablerade i USA ser vi som starkt positivt. Marknadspotentialen på den nordamerikanska marknaden är stor och bolaget estimerar att uppemot 30 miljoner personer i Nordamerika arbetar på kontor med medarbetare i storleksordningen 150 personer eller mer. Det redan etablerade kontoret i Storbritannien har hittills gett stor utdelning med ett antal större brittiska ordrar och kort efter etableringen i Nordamerika nåddes första ordern i Kanada. Vi ser sammantaget detta som ett viktigt steg i Flowscapes utveckling och visar att man är på god väg i sin internationella expansionsplan.

Helt i linje med globala trender

Redan innan pandemin resonerades det kring att framtidens arbetsplats skulle vara mindre och mer flexibel. Pandemin har endast accelererat denna utveckling och allt fler företag efterfrågar nu smidiga, enkla lösningar för att bättre utnyttja sina arbetsplatser. Flowscape har redan bevisat sin förmåga att kunna genomföra större installationer med en imponerande kundlista och över 150 kunder i 30 länder. Bolaget står stabilt efter kvartalet med en kassa på cirka 15 miljoner kronor och ett positivt kassaflöde. Vi justerar ned resultatprognoserna något för året men justerar även upp de långsiktiga omsättningsprognoserna. Över prognosperioden antar vi en genomsnittlig årlig tillväxttakt på kring 30 procent, vilket ser möjligt ut på en marknad som växer uppemot 40 procent. Genom en DCF-värdering med 14 procents diskonteringsränta och 3 procents evighetstillväxt justerar vi upp den tidigare riktkursen marginellt, till 0,17–0,2 kr. Detta hade inneburit en P/S multipel på 2020 års prognoser på cirka 9, vilket ser lågt ut beaktande sektor och bransch.


Länk till analysen

Läs mer om Flowscape Technology AB