Publicerat: 2020-12-09 06:54:27

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Redwood Pharma AB: Redwood Pharma genomför en företrädesemission på 34,2 miljoner kronor

Forskningsbolaget Redwood Pharma har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna vid fullteckning på 34,2 miljoner kronor före emissionskostnader på 5,1 miljoner kronor. Nyemissionen är säkerställd till 85 procent genom garantiåtagande från Formue Nord Markedsneutral. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i nyemissionen är 4:13, vilket innebär att tretton befintliga aktier ger rätt att teckna fyra nya aktier till teckningskursen 7 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 19 januari 2021 och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 20 januari 2021. Teckningstiden löper från 25 januari till 8 februari 2021 och handel med teckningsrätter sker den 25 januari till 4 februari 2021.

Nyemissionen sker för att finansiera utvecklingen av bolagets primära läkemedelskandidat inom ögontorrhet, RP101.

Kapitaltillskottet på netto 29,1 miljoner kronor planeras att användas till:
* Fördjupade studier avseende RP101, 10,0 miljoner kronor
* Regulatoriskt och annat utvecklingsarbete för RP501, 9,0 miljoner kronor
* Rörelsekapital, 10,1 miljoner kronor

Läs mer om Redwood Pharma AB