Publicerat: 2020-12-29 08:20:02

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Redwood Pharma AB: Uppföljande analys på Redwood Pharma:s RP101 visar ytterligare data på terapeutiska styrkor

Forskningsbolaget Redwood Pharma läkemedelskandidat RP101 mot torra ögon har i en uppföljande analys av Ora visat ytterligare data på dess terapeutiska styrkor och samtidigt visat en robust behandlingsförbättring. Det framgår av ett pressmeddelande.

RP101 fick även en väsentligt förbättring mot kontrollgruppen med patienter med svårare sjukdomar i en subjektiv bedömning av symptom via frågeformulär.

"Dessa nya positiva resultat bekräftar den kliniska styrkan i RP101-programmet och stärker grunden för fortsatt framgångsrik utveckling. Upptäckterna kring signifikans av behandlingen gentemot kontrollgruppen kommer att underlätta utformningen av en ny större pivotal prövning. Vi ser fram emot att få dela med oss av dessa resultat i våra diskussioner med potentiella partners", säger vd Martin Vidaeus

Läs mer om Redwood Pharma AB