Publicerat: 2020-12-31 21:48:01

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Transferator handlas idag efter split med automatisk inlösen

Riskkapitalbolaget Transferator handlas idag den 25 november på Spotlight Stock Market efter split med automatisk inlösen. Bolaget genomför en split 2:1, innebärande att en befintlig aktie ger en ny aktie och en inlösenaktie. För varje inlösenaktie erhålls ett kontant belopp om 10 öre och för 1 122 inlösenaktier erhålls även en aktie i G-Loot Global Esports. De aktieägare som innebar färre än 1 122 inlösenaktier erhåller en kontant ersättning på 43 öre per inlösenaktie. Transferators A- och B-aktier handlas idag med nya Isin-koder medan kortnamnet är oförändrade TRAN A och TRAN B.

Läs mer om Transferator AB