Publicerat: 2021-01-22 11:10:13

Gigger Group: Efter stark tillväxt i Sverige väntar internationell expansion - Analyst Group

Gigger Group AB (”Gigger” eller ”Bolaget”) tillhandahåller en automatiserad plattform för egenföretagare som vill hantera sin egenanställning mot en låg avgift. Under åren 2018-2020 uppvisade Gigger en imponerande tillväxt om ca 137 % och Bolaget förväntas fortsätta sin tillväxtresa framöver genom att bland annat utöka andelen tilläggstjänster på plattformen samt etablera sig i Storbritannien under 2021. Analyst Group prognostiserar att totala intäkter tills år 2023 stigit till ca 268 MSEK, vilken estimeras öka snabbt till ca 597 MSEK år 2025. Med tillämpad målmultipel härleds ett nuvärde per aktie om 1,7 kr i ett Base scenario.

Länk till analysen

Läs mer om Gigger Group AB (publ)