Publicerat: 2021-02-15 11:37:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hybricon Bus System AB: Hybricon Bus ökar förlusten under fjärde kvartalet

Elbusstillverkaren Hybricon Bus redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoförlusten ökade.

Omsättningen sjönk 7,9 procent till 3,5 miljoner kronor (3,8).

Resultatet före och efter skatt var -8,2 miljoner kronor (-2,8).

Likvida medel uppgick till 18,0 miljoner kronor (9,0).

"Pandemin har inte enbart påverkat leveransen av demobussar, vilket är väsentligt för
försäljningsarbetet. Den har även omöjliggjort att ta potentiella kunder till King Longs fabriker
eller träffa kunder på ett sedvanligt sätt. Trots att King Long är en av världens största
busstillverkare behöver potentiella kunder se bussen och möta nyckelpersonal på Hybricon.
Detta har gjort lanseringen av King Long till en större utmaning än vad det normalt hade varit", skriver vd Mårten Fuchs.

Han säger vidare att det under kvartalet förts långtgående diskussioner med några av Sveriges och Nordens största bussoperatörer.

"Fokus ligger nu på att tillsammans med en operatör hitta en välavvägd affär som balanserar såväl finansiell som operativ risk för bägge parter där King Long också aktivt tar en del av dessa risker. De produkter som framförallt diskuteras är PEV12 samt PEV15."


Hybricon Bus, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 3,5 3,8 -7,9%
Resultat före skatt -8,2 -2,8
Nettoresultat -8,2 -2,8
Likvida medel 18,0 9,0 100,0%
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Hybricon Bus System AB